Welkom op deze informatieve website over de diverse Oud Gereformeerde Gemeenten.


Uitgelicht

Onderstaand een foto van het kerkgebouw van de gemeente Woudenberg.

 


Over deze website

Op deze website vindt u informatie over de diverse Oud Gereformeerde Gemeenten. Het betreft hier zowel het verband van de Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland, als de diverse zelfstandige Oud Gereformeerde gemeenten en de Oud Gereformeerde Gemeenten buiten verband (rond ds. A.P. van der Meer).

De informatie op deze website is afkomstig vanuit vele bronnen. Daarnaast wordt ook telkens verwezen naar bronnen waar meer informatie te vinden is over een gemeente of een predikant. Doel van deze site is om de vele informatie die beschikbaar is, te ordenen en vindbaar te maken.

Op dit moment is de site nog in opbouw. Dit betekent dat nog niet alles compleet is. Uw hulp bij het compleet maken wordt zeer op prijs gesteld. Hebt u foto’s of informatie over (opgeheven) gemeenten of (overleden) predikanten, lever dit alstublieft aan.

Alle nu dienst doende predikanten zijn opgenomen. Het beroepingswerk vanaf medio jaren tachtig, voor zover het het verband van de Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland betreft, is inmiddels toegevoegd. Wellicht komt u ergens nog iets tegen waarbij u twijfelt of het geheel juist is. Of hebt u voor ons aanvullende informatie over bijvoorbeeld het beroepingswerk. Laat het ons gerust weten, dat komt deze site alleen maar ten goede.

Ook binnen de Oud Gereformeerde Gemeenten vonden soms scheuringen plaats. Waarbij soms twee verschillende gemeenten zichzelf zagen als de voortzetting van de niet-gescheurde gemeente. Hierbij moeten wij een keuze maken welke wij op deze site publiceren als voortzetting. Als hoofdregel wordt gekozen om aansluiting te zoeken bij de meerderheid van de kerkenraad, dan wel de groep die het kerkgebouw behouden heeft. Nimmer is het onze bedoeling om over een dergelijke situatie onze oordeel uit te spreken, zie het als een noodgedwongen door ons te maken keuze.

Van elke gemeente zijn de contactgegevens van de plaatselijke kerkenraad vindbaar via de link die bij de desbetreffende gemeente staat vermeld. Het Kerkelijk Bureau van het kerkverband van de Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland is bereikbaar onder telefoonnummer 0342- 42 16 96.

Deze website is geen officieel kerkelijk orgaan.