Oef. J. de Boer

Zelfstandige Oud Gereformeerde Gemeenten

Geboren: 1940


6 juli 1984

Beroepen (als lerend ouderling)
Oud Gereformeerde Gemeente Terneuzen

7 oktober 1984

Bevestiging als lerend ouderling
door: Ds. A. de Reuver
Oud Gereformeerde Gemeente Terneuzen
Prediking over: Richteren 7:20
Thema: De knechten Gods en hun werk
Intredepreek over: Jeremia 28:13a
Thema intredepreek: Ga heen en spreekt
Bron: www.digibron.nl

28 februari 1993

Terugtrekking als lerend ouderling
Oud Gereformeerde Gemeente Terneuzen

27 maart 1996

Bevestiging (als lerend ouderling)
door: Ds. M. Pronk
Vrij Christelijk Gereformeerde Gemeente Katwijk aan Zee
Prediking over: Nehémia 1:11
Intredepreek over: Psalm 51:17
Bron: www.digibron.nl

2003

Opheffing van de gemeente
Vrij Christelijk Gereformeerde Gemeente Katwijk aan Zee