Ds. M. Pronk

Hersteld Hervormde Kerk

Geboren: 10 maart 1940

Overleden: 19 juni 2016

Van zijn hand

Meditatie over 2 Korinthe 4:18,†Reformatorisch Dagblad

Meditatie over 1 Thessalonicenzen 1:5a, Reformatorisch Dagblad

Meditatie over Johannes 15:8a, Reformatorisch Dagblad

Wat is preken? Artikel uit landelijk Kerkblad OGGiN, geciteerd in Reformatorisch Dagblad

Kerkelijk terugbik op 1979, Reformatorisch Dagblad

Over hem

Interview in verband met 25-jarig predikantschap,†www.digibron.nl


1940

Geboren

18 juni 1975

Beroepbaarstelling als predikant

23 juni 1975

Beroepen (als predikant)
Christelijk Gereformeerde Kerk Dordrecht-Centrum

Daarnaast ontving kandidaat M. Pronk ook beroepen van de Christelijk Gereformeerde Kerken te:

  • Doornspijk
  • Siegerswoude- De Wilp

30 juni 1975

Aangenomen (als predikant)
Christelijk Gereformeerde Kerk Dordrecht-Centrum

8 september 1975

Bevestiging als predikant
door: Ds. A. van Leeuwen
Christelijk Gereformeerde Kerk Dordrecht-Centrum
Prediking over: Richteren 6:14
Intredepreek over: Psalm 119:130
Bron: www.digibron.nl

april 1977

BeŽindiging predikantschap in gemeente
Christelijk Gereformeerde Kerk Dordrecht-Centrum

Twee ouderlingen, twee diakenen en een deel van de gemeente zijn ds. M. Pronk gevolgd in zijn uittreding uit de Christelijk Gereformeerde Kerk. Zij vormden de latere Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland te Dordrecht.

Ds. C. Smits schreef hierover in het Reformatorisch Dagblad:
Door aanklachten tegen zijn wijze en inhoud van preken e.d. voornamelijk rakende verbondsbeschouwing en het zgn. aanbod van genade, kwam het via commissie, classis enz. tot een scheur.

1 mei 1977

Eerste dienst
Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland Dordrecht
Bron: www.digibron.nl

6 juni 1977

Instituering
Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland Dordrecht

18 juni 1979

Beroepen
Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland Kampen

20 maart 1982

Beroepen
Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland Rijssen (Oranjekerk)

6 april 1983

Afscheid
Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland Dordrecht
Prediking over: 1 Korinthe 3:10-11
Thema: Gods arbeid aan de Kerke Gods
Bron: www.digibron.nl

6 april 1983

Bevestiging
Oud Gereformeerde Gemeente Ede (Schaapsweg)

Predikant en gemeente behoorden toen nog te de Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland

november 1986

Uittreding uit Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland
Oud Gereformeerde Gemeente Ede (Schaapsweg)
Bron: www.digibron.nl

juni 1987

Beroepen
Hersteld Hervormde Gemeente Kralingseveer

16 september 1987

BeŽindiging predikantschap in gemeente
Oud Gereformeerde Gemeente Ede (Schaapsweg)
Bron: www.digibron.nl

17 september 1987

Beroepen
Hersteld Hervormde Gemeente Kralingseveer

Kralingseveer was toen een zelfstandige Oud Gereformeerde Gemeente.

Bron: www.digibron.nl

17 september 1987

Aangenomen
Hersteld Hervormde Gemeente Kralingseveer

Kralingseveer was toen een zelfstandige Oud Gereformeerde Gemeente.

Bron: www.digibron.nl

20 september 1987

Bevestiging
door: Ouderling J. Kaat
Hersteld Hervormde Gemeente Kralingseveer

Kralingseveer was toen een zelfstandige Oud Gereformeerde Gemeente.

5 maart 1997

Ingebruikname kerkgebouw
Hersteld Hervormde Gemeente Kralingseveer
Prediking over: Openbaring 21:22
Bron: www.digibron.nl

1 juni 2007

Emeritaat
Hersteld Hervormde Gemeente Kralingseveer
Bron: www.digibron.nl

19 juni 2016

Overleden
Bron: www.digibron.nl

Bevestiger van

27 maart 1996

Bevestiging (als lerend ouderling)
Dhr. J. de Boer
Vrij Christelijk Gereformeerde Gemeente Katwijk aan Zee
Prediking over: Nehťmia 1:11
Intredepreek over: Psalm 51:17
Bron: www.digibron.nl