Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland te Wekerom

Hessenweg 54
6718 TD Ede

Diensten: 10:00 en 19:00

Geïnstitueerd: 1984

Ingebruikname nieuw kerkgebouw (2015), zie RD.nl.


1984

Eerste dienst

november 1984

Instituering als Zelfstandige Oud Gereformeerde Gemeente
Ds. C. Smits

14 november 1986

Bevestiging
Ds. A. van der Meer
door: Ds. A.P. van der Meer
Prediking over: Openbaring 3:8a
Intredepreek over: Romeinen 15:32
Thema intredepreek: Opdat ik met blijdschap, door de wil Gods, tot u mag komen en met u verkwikt worden

Door deze bevestiging trad ds. A. van der Meer feitelijk uit het verband van de Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland. Echter werd dit niet zo ervaren. Hij behield de volle rechten van de predikant en bleef lid van de deputaatschappen en commissies waar hij in zat.

Bron: www.digibron.nl

1987

Overgang naar Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland
Ds. A. van der Meer

2004

Beroepen
Ds. T. Klok

maart 2005

Beroepen
Ds. T. Klok

2006

Beroepen
Ds. T. Klok

april 2006

Beroepen (als lerend ouderling)
Dhr. Th.L. Zwartbol

4 mei 2006

Aangenomen (als lerend ouderling)
Dhr. Th.L. Zwartbol

2 augustus 2006

Bevestiging als lerend ouderling
Dhr. Th.L. Zwartbol
door: Ds. T. Klok
Prediking over: 1 Johannes 1:3
Intredepreek over: Exodus 13:21-22
Bron: www.digibron.nl

maart 2008

Beroepen (als predikant)
Kand. Th.L. Zwartbol

3 april 2008

Aangenomen (als predikant)
Kand. Th.L. Zwartbol

7 mei 2008

Bevestiging als predikant
Kand. Th.L. Zwartbol
door: Ds. T. Klok
Prediking over: Openbaring 3:7-8
Intredepreek over: HebreeŽn 13:14
Bron: www.digibron.nl

juni 2011

Beroepen
Ds. T. Klok

juli 2011

Afscheid
Ds. Th.L. Zwartbol

2012

Beroepen
Ds. T. Klok

april 2012

Beroepen (als lerend ouderling)
Dhr. R. Bakker

februari 2013

Beroepen
Ds. G. Gerritsen

februari 2014

Beroepen
Ds. T. Klok

oktober 2014

Beroepen
Ds. T. Klok

15 november 2014

Aangenomen
Ds. T. Klok

25 januari 2015

Laatste dienst oude kerkgebouw
Ds. Th.L. Zwartbol
Prediking over: Openbaring 5:5

31 januari 2015

Bevestiging
Ds. T. Klok
door: Ds. A.F.R. van de Veen
Prediking over: Romeinen 10:15b
Thema: De verkondigening van het Woord
Intredepreek over: Openbaring 3:7-8

31 januari 2015

Ingebruikname nieuw kerkgebouw
Ds. T. Klok
Prediking over: Openbaring 3:7-8

12 november 2017

Overleden
Ds. T. Klok

20 april 2018

Beroepen (als lerend ouderling)
Dhr. P. de Boer