Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland te Hardinxveld-Giessendam

Buitendams 384
3371 BT Hardinxveld-Giessendam

Diensten: 10:00 en 18:00


december 1922

Beroepen
Ds. D.C. Overduin

14 maart 1923

Bevestiging
Ds. D.C. Overduin
door: Ds. J. Overduin

Gemeente en predikanten behoorden tot de Gereformeerde Gemeenten.

11 april 1926

Afscheid
Ds. D.C. Overduin

maart 1927

Beroepen
Ds. D.C. Overduin

april 1927

Aangenomen
Ds. D.C. Overduin

juni 1927

Bevestiging
Ds. D.C. Overduin

3 april 1930

Overgang naar Gereformeerde Gemeente in Hersteld Verband
Ds. D.C. Overduin

29 mei 1930

Afscheid
Ds. D.C. Overduin

19 februari 1938

Beroepen (als lerend ouderling)
Dhr. J. van der Poel

23 maart 1938

Bevestiging als lerend ouderling
Dhr. J. van der Poel
door: Ds. M. Overduin
Prediking over: 1 Korinthe 15:5-8
Intredepreek over: Psalm 32:8a

29 maart 1939

Bevestiging als predikant
Kand. J. van der Poel
door: Ds. M. Overduin
Prediking over: Openbaring 2:10b
Intredepreek over: Kolossenzen 4:2-3

13 april 1955

Afscheid
Ds. J. van der Poel
Prediking over: Jesaja 21:10

september 1963

Beroepen
Ds. J. van der Poel

maart 1971

Beroepen
Ds. C. Smits

Ds. C. Smits was toen nog lid van de Christelijke Gereformeerde Kerk.

juli 1971

Beroepen
Ds. C. Smits

Ds. C. Smits was toen nog lid van de Christelijke Gereformeerde Kerk.

27 juli 1971

Aangenomen
Ds. C. Smits

15 september 1971

Bevestiging
Ds. C. Smits
door: Ds. J. van der Poel
Prediking over: Handelingen 10:36
Intredepreek over: Deuteronomium 32:4a

Door deze bevestiging ging ds. C. Smits over van de Christelijk Gereformeerde Kerk naar de Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland.

22 april 1994

Overleden
Ds. C. Smits

februari 1996

Beroepen
Ds. D. Monster

juni 1997

Beroepen (als lerend ouderling)
Dhr. H. Molendijk

april 1998

Beroepen
Ds. A. Kort

juni 1999

Beroepen (als lerend ouderling)
Dhr. G. Gerritsen

juli 1999

Aangenomen (als lerend ouderling)
Dhr. G. Gerritsen

15 september 1999

Bevestiging als lerend ouderling
Dhr. G. Gerritsen
door: Ds. D. Monster
Prediking over: Lukas 8:4-8
Thema: De gelijkenis van de zaaier
Intredepreek over: Openbaring 3:7-8
Thema intredepreek: Een gemeente bij Christus bekend
Bron: www.digibron.nl

juni 2001

Beroepen (als predikant)
Kand. G. Gerritsen

16 juli 2001

Aangenomen (als predikant)
Kand. G. Gerritsen

5 september 2001

Bevestiging als predikant
Kand. G. Gerritsen
door: Ds. A.P. van der Meer
Prediking over: Handelingen 9:20
Thema: Saulus' prediking te Damascus
Intredepreek over: Efeze 6:19-20
Thema intredepreek: Paulus begeert voorbede uit de gemeenten
Bron: www.digibron.nl

11 juli 2004

Afscheid
Ds. G. Gerritsen
Prediking over: Handelingen 20:32
Thema: Een scheidende apostel
Bron: www.digibron.nl

juli 2005

Beroepen
Ds. T. Klok

april 2006

Beroepen (als lerend ouderling)
Dhr. Th.L. Zwartbol

maart 2008

Beroepen (als predikant)
Kand. Th.L. Zwartbol

juli 2009

Beroepen (als lerend ouderling)
Dhr. P. van Veen

april 2010

Beroepen (als lerend ouderling)
Dhr. A.F.R. van de Veen

maart 2011

Beroepen
Ds. Th.L. Zwartbol

juni 2011

Beroepen (als predikant)
Kand. P. van Veen

april 2012

Beroepen (als lerend ouderling)
Dhr. R. Bakker

maart 2013

Beroepen
Ds. P. van Veen

maart 2014

Beroepen
Ds. Th.L. Zwartbol

april 2014

Beroepen (als predikant)
Kand. R. Bakker

26 februari 2015

Beroepen
Ds. Th.L. Zwartbol

13 april 2016

Beroepen (als lerend ouderling)
Dhr. H.H. Romkes

29 maart 2017

Beroepen
Ds. R. Bakker

16 november 2017

Beroepen
Ds. G. Gerritsen

6 december 2017

Aangenomen
Ds. G. Gerritsen

2 mei 2018

Intrede
Ds. G. Gerritsen
door: Ds. A.F.R. van de Veen
Prediking over: 1 Petrus 5:10-11
Intredepreek over: Handelingen 10:19-20 en 33b