Ds. M. Overduin

Oud Gereformeerde Gemeente (Federatie)

Geboren: 9 juli 1892

Overleden: 17 september 1970

Jongste zoon van ds. Jac. Overduin


9 juli 1892

Geboren

10 februari 1923

Bevestiging als oefenaar

maart 1926

Beroepbaarstelling door classis als predikant

13 juni 1926

Bevestiging als predikant
door: Ds. J. van Vliet
Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland Utrecht

1943

Uittreding uit Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland

1943

Overgang naar Christelijk Gereformeerde Kerk

Bevestiger van

29 november 1933

Bevestiging als predikant
Kand. N. van de Kraats
Hersteld Hervormde Gemeente Den Helder

23 maart 1938

Bevestiging als lerend ouderling
Dhr. J. van der Poel
Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland Hardinxveld-Giessendam
Prediking over: 1 Korinthe 15:5-8
Intredepreek over: Psalm 32:8a

29 maart 1939

Bevestiging als predikant
Kand. J. van der Poel
Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland Hardinxveld-Giessendam
Prediking over: Openbaring 2:10b
Intredepreek over: Kolossenzen 4:2-3