Ds. A.P. van der Meer

Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland (buiten verband)

Ds. A.P. van der Meer is de tweede zoon van wijlen ds. A. van der Meer, predikant van de Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland. Reeds op jonge leeftijd werd hij als ouderling bevestigd in de Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland te Monster. Op 33-jarige leeftijd werd hij op 24 januari 1977 aangenomen door de Commissie van Onderzoek.

Op 15 februari 1978 is hij beroepbaar gesteld en nam hij het beroep van Loenen aan de Vecht aan. Na gerezen problemen in deze gemeente kreeg hij reeds aan het datzelfde jaar een beroep vanuit de gemeente Kinderdijk, waar hij in november 1978 werd bevestigd, opnieuw als lerend ouderling. In 1982 werd hij beroepbaar gesteld als predikant, waarna hij zich opnieuw aan Kinderdijk verbond. Deze gemeente verwisselde hij in 1984 voor Krimpen aan den IJssel, waar hij 15 jaar heeft gestaan. In 1999 verhuisde hij naar Werkendam, enkele jaren daarna (in 2002) naar Sint-Philipsland. Hier heeft hij op zondag 15 april 2007 zijn 25-jarig ambtsjubileum mogen herdenken. Enkele weken na dit jubileum (mei 2007) werd hij echter geschorst. Lopende de kerkelijke procedures heeft hij in september 2007 zijn lidmaatschap van de Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland opgezegd, waarna hij in oktober 2007 de 'Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland (buiten verband) heeft opgericht. Op 12 juni 2011 is ds. A.P. van der Meer met emeritaat gegaan.

Van zijn hand

Gehoord onder vele getuigen (2), preek over Mattheüs 15:27-28a

Over hem

H. Hille, Samengevloeid, De geschiedenis van de Oud Gereformeerden in de tweede helft van de twintigste eeuw.

Interview in Oude Paden, 2001


24 januari 1977

Aangenomen door commissie van onderzoek
Bron: www.digibron.nl

februari 1978

Beroepen als lerend ouderling
Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland Doorn

15 februari 1978

Beroepbaarstelling door classes als lerend ouderling
Bron: www.digibron.nl

maart 1978

Beroepen als lerend ouderling
Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland Stavenisse

5 juli 1978

Bevestiging als lerend ouderling
door: Ds. A. van der Meer
Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland Loenen aan de Vecht
Prediking over: Titus 2:15
Intredepreek over: Jozua 9:25-27
Bron: www.digibron.nl

oktober 1978

Beroepen als lerend ouderling
Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland Kinderdijk

29 oktober 1978

Aangenomen als lerend ouderling
Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland Kinderdijk

29 oktober 1978

Afscheid (als lerend ouderling)
Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland Loenen aan de Vecht

14 november 1978

Bevestiging als lerend ouderling
door: Ds. C. Smits
Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland Kinderdijk
Prediking over: Jesaja 40:6-8
Intredepreek over: Handelingen 10:29
Bron: www.digibron.nl

oktober 1980

Beroepen (als lerend ouderling)
Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland Sint Philipsland

oktober 1980

Aangenomen (als lerend ouderling)
Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland Sint Philipsland

oktober 1980

Beroep (als lerend ouderling) ongeldig verklaard
Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland Sint Philipsland

17 februari 1982

Beroepbaarstelling door classes als predikant
Bron: www.digibron.nl

15 april 1982

Bevestiging als predikant
door: Ds. A. van der Meer
Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland Kinderdijk
Prediking over: Jesaja 51:16
Intredepreek over: Johannes 10:27-30
Bron: www.digibron.nl

15 januari 1984

Afscheid
Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland Kinderdijk
Prediking over: Judas:3
Bron: www.digibron.nl

18 januari 1984

Bevestiging
door: Ds. A. van der Meer
Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland Krimpen aan den IJssel
Prediking over: 2 TimotheŁs 2:15
Intredepreek over: Openbaring 6:1-2
Bron: www.digibron.nl

3 maart 1988

Ingebruikname kerkgebouw
Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland Kinderdijk
Bron: www.digibron.nl

juni 1988

Beroepen
Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland Kinderdijk

december 1989

Beroepen
Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland Werkendam

december 1990

Beroepen
Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland Werkendam

1991

Beroepen
Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland Sint Philipsland

februari 1992

Beroepen
Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland Sint Philipsland

13 maart 1992

Ingebruikname kerkgebouw
Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland Gouderak
Prediking over: Jesaja 1:27

februari 1994

Beroepen
Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland Sint Philipsland

mei 1996

Beroepen
Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland Leersum

februari 1997

Beroepen
Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland Lienden

april 1998

Beroepen
Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland Leersum

januari 1999

Beroepen
Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland Werkendam

22 februari 1999

Aangenomen
Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland Werkendam

6 juni 1999

Afscheid
Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland Krimpen aan den IJssel
Prediking over: Handelingen 10:42-43
Bron: www.digibron.nl

9 juni 1999

Bevestiging
door: Ds. T. Klok
Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland Werkendam
Prediking over: Jesaja 3:10-11
Intredepreek over: 1 Korinthe 2:2
Bron: www.digibron.nl

maart 2002

Beroepen
Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland Sint Philipsland

maart 2002

Aangenomen
Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland Sint Philipsland

oktober 2002

Afscheid
Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland Werkendam

9 oktober 2002

Bevestiging
door: Ds. H. Molendijk
Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland Sint Philipsland
Prediking over: HebreeŽn 13:20-21
Intredepreek over: Openbaring 3:13
Bron: www.digibron.nl

oktober 2006

Beroepen
Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland Grafhorst

14 mei 2007

Be√ęindiging predikantschap in gemeente
Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland Sint Philipsland
Bron: www.digibron.nl

8 oktober 2007

Oprichting kerkverband
Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland (buiten verband) Sint-Philipsland
Bron: www.digibron.nl

november 2010

Beroepen
Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland (buiten verband) Krimpen aan den IJssel

12 juni 2011

Afscheid
Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland (buiten verband) Sint-Philipsland
Bron: www.digibron.nl

12 juni 2011

Emeritaat
Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland (buiten verband) Sint-Philipsland
Bron: www.digibron.nl

Bevestiger van

14 november 1986

Bevestiging
Ds. A. van der Meer
Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland Wekerom
Prediking over: Openbaring 3:8a
Intredepreek over: Romeinen 15:32
Thema intredepreek: Opdat ik met blijdschap, door de wil Gods, tot u mag komen en met u verkwikt worden
Bron: www.digibron.nl

18 augustus 1999

Bevestiging als predikant
Kand. H. Molendijk
Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland Oosterland
Prediking over: Openbaring 3:8
Intredepreek over: Zacharia 3:6-7
Bron: www.digibron.nl

5 september 2001

Bevestiging als predikant
Kand. G. Gerritsen
Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland Hardinxveld-Giessendam
Prediking over: Handelingen 9:20
Thema: Saulus' prediking te Damascus
Intredepreek over: Efeze 6:19-20
Thema intredepreek: Paulus begeert voorbede uit de gemeenten
Bron: www.digibron.nl