Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland te Papendrecht

Noordersingel 22
3351 ED Papendrecht

Diensten: 10:00 en 18:00

1892 -1917 De heer C. Schouten
De geschiedenis van dit verband gaat terug tot eind 19e eeuw. Initiatiefnemer was in 1892 de heer Cornelis Schouten. Hij ging aanvankelijk met een stel mensen per roeiboot vanuit Papendrecht naar de kerk bij de afgescheiden ds. Van Brummen in Dordrecht. Daar is hij nog enkele jaren ouderling en voorzanger geweest. Omdat hij zich met een toenemend aantal zaken binnen die Christelijke Gereformeerde Kerk niet kon verenigen, beëindigde de heer Schouten op 5 januari 1892 schriftelijk al zijn functies.
De heer Schouten begon daarna in zijn woning Oude Veer 20 preken te lezen. In 1897 preekte hij in zijn schuur aan het Westeind, waar de voormalige christelijke basisschool gevestigd was. Geleidelijk groeide het aantal aanhangers tot 1917, toen de heer Schouten niet meer kon voorgaan. Hij overleed op 7 februari 1925 op 88-jarige leeftijd.

1917-1930 Vacante periode
Er kwamen zo nu en dan vrije Oud Gereformeerde predikanten naar Papendrecht. Ook gebeurde het dat de Papendrechter Joan van 't Hoog op zondag een stichtelijk woord sprak (een zogenaamde oefenaar). Het was Van 't Hoog die de begrafenis leidde van Cornelis Schouten.
Na het overlijden van de heer Schouten in 1925 moest de kerkgemeenschap gaan zoeken naar een ander gebouw voor de zondagse erediensten, omdat men kerkte in het privé-eigendom van de heer Schouten dat niet langer beschikbaar was. Na enig zoeken stuitte het kerkbestuur op het gebouw van de Hervormde Zondagsschoolvereniging 'Obadja' aan de Noordersingel 22 en bleek het mogelijk te zijn dit gebouw te huren.
De groep luisteraars werd, in de tijd dat Schouten niet meer kon voorgaan, steeds kleiner, vooral doordat enkele gezinnen zich aansloten bij de Christelijke Gereformeerde Kerk. In de loop van de tijd  werd er wel zoiets als een kerkbestuur gevormd, waar onder anderen vanaf 1921 Pleun van Dalen en vanaf 1925 Herman de Jong in zaten. Met de heer J.B. Philibert (na 1950) waren zij bekende voorlezers in de plaatselijke kerk.
In 1925 sloot het gezelschap zich aan bij de Oud Gereformeerde Gemeenten van ds. L.Boone.

1930 -1952 De heer P. Kolijn - oefenaar
In 1930 werd oefenaar Pieter Kolijn door ds. Boone bevestigd als lerend ouderling. Hij heeft de gemeente gediend tot zijn overlijden op 9 maart 1952. Onder Kolijn's leiding nam de gemeente in 1948 deel aan de vereniging van landelijke gemeenten, hetgeen uitmondde in de totstandkoming van het kerkverband van de Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland.

1952 - heden
Het kerkgebouw aan de Noordersingel 22 werd in 1963 geheel verbouwd.
De Hervormde zondagsschoolvereniging Obadja gebruikte het tot ongeveer 1970 ook voor het zondagse onderwijs aan de leerlingen.
De Oud Gereformeerde Gemeente kocht het kerkgebouw in 1980 voor een bedrag van f 80.000. In 1992 werd er een gedeelte aan de kerk gebouwd, dat door middel van een schuifwand bij de kerkzaal getrokken kan worden. Dit bijgebouw wordt onder meer gebruikt voor catechese, verenigingswerk en jeugdwerk. Bij de laatste verbouwing in 2003 zijn de hal en de consistorie geheel gerenoveerd en is er op de galerij ruimte gemaakt voor het plaatsen van het nieuwe Allen-orgel.

Het kerkgebouw beschikt nu over 200 zitplaatsen en biedt daarmee voldoende ruimte aan de huidige 90 kerk- en doopleden. De gemeente wordt vertegenwoordigd door twee ouderlingen en twee diakenen. Daar de gemeente geen eigen predikant heeft worden er op de zondagen predikaties gelezen. De gemeente heeft één koster en drie organisten, die de diensten om toerbeurt begeleiden. Een onderhoudscommissie, bestaande uit leden van de gemeente, zorgt voor het onderhoud van het gebouw. Er zijn twee zondagse erediensten.

 

 


oktober 1930

Bevestiging
Oef. P. Kolijn
door: Ds. L. Boone

1952

Overleden
Oef. P. Kolijn

oktober 1953

Beroepen
Ds. J. van der Poel

juli 1989

Beroepen (als lerend ouderling)
Dhr. T. Klok

mei 1990

Beroepen
Ds. W. Kamp

mei 1996

Beroepen
Ds. J. van der Sleen

juni 1997

Beroepen (als lerend ouderling)
Dhr. H. Molendijk

april 1998

Beroepen
Ds. D. Monster

mei 2001

Beroepen
Ds. H. Molendijk

juni 2009

Beroepen
Ds. T. Klok

april 2012

Beroepen (als lerend ouderling)
Dhr. R. Bakker

11 april 2016

Beroepen
Ds. A.F.R. van de Veen

20 april 2018

Beroepen
Ds. A.F.R. van de Veen