Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland te Achterberg

Boslandweg 150
3911 VE Achterberg

Diensten: 9:30 en 18:30

De gemeente Achterberg is in 1887 ontstaan als Nederduitsch Gereformeerde Gemeente. Aan het begin van de 20e eeuw werd de gemeente gediend door diaken, later 'lerend-diaken', nog later ds. G. van de Garde. In de jaren 1925 tot 1929 werd de gemeente gediend door oefenaar G. Koeteeuw.

Op 22 mei 1935 is deze gemeente opgenomen in de Oud Gereformeerde Gemeenten van ds. L. Boone. Echter besloot de gemeente niet mee te gaan met de vereniging van 1948 met de Federatie van Oud Gereformeerde Gemeenten. Elf jaar later sloot Achterberg zich alsnog aan bij de Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland.

Aan het begin van de 21e eeuw begon men met het maken van plannen om te komen tot nieuwbouw. Het heeft uiteindelijk nog tot 2015 geduurd eer de nieuwe kerk zijn vorm kreeg.


1887

Instituering als Nederduitsch Gereformeerde Gemeente

22 mei 1935

Overgang naar Ledeboeriaanse Oud Gereformeerde Gemeenten

4 februari 1948

Niet meegegaan in vereniging van 1948

1959

Overgang naar Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland

18 februari 1983

Beroepen (als lerend ouderling)
Dhr. A.D. Muilwijk

15 mei 1985

Beroepen (als predikant)
Kand. A.D. Muilwijk

juli 1989

Beroepen (als lerend ouderling)
Dhr. D. Monster

maart 1996

Beroepen
Ds. D. Monster

juni 1997

Beroepen (als lerend ouderling)
Dhr. H. Molendijk

mei 1998

Beroepen
Ds. D. Monster

juni 1999

Beroepen (als lerend ouderling)
Dhr. G. Gerritsen

juni 2001

Beroepen (als predikant)
Kand. G. Gerritsen

maart 2003

Beroepen
Ds. G. Gerritsen

april 2006

Beroepen (als lerend ouderling)
Dhr. Th.L. Zwartbol

maart 2007

Beroepen
Ds. T. Klok

maart 2008

Beroepen
Ds. G. Gerritsen

maart 2009

Beroepen
Ds. T. Klok

juli 2009

Beroepen (als lerend ouderling)
Dhr. P. van Veen

maart 2010

Beroepen
Ds. T. Klok

april 2010

Beroepen (als lerend ouderling)
Dhr. A.F.R. van de Veen

mei 2011

Beroepen
Ds. G. Gerritsen

juni 2011

Beroepen (als predikant)
Kand. P. van Veen

april 2012

Beroepen (als lerend ouderling)
Dhr. R. Bakker

februari 2013

Beroepen
Ds. T. Klok

maart 2014

Beroepen
Ds. Th.L. Zwartbol

april 2014

Beroepen (als predikant)
Kand. R. Bakker

27 februari 2015

Beroepen
Ds. P. van Veen

12 december 2015

Steenlegging nieuw kerkgebouw

14 april 2016

Beroepen (als lerend ouderling)
Dhr. H.H. Romkes

16 april 2016

Plaatsing torentje op nieuw kerkgebouw

Een video hiervan is te zien op youtube.

Bron: www.refdag.nl

8 mei 2016

Laatste dienst in oude kerkgebouw
Ds. R. Bakker

13 mei 2016

Ingebruikname nieuw kerkgebouw
Ds. R. Bakker

2 maart 2017

Beroepen
Ds. R. Bakker

20 april 2018

Beroepen (als lerend ouderling)
Dhr. P. de Boer