Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland te Echteld (Ochten)

De Molenhof 5
4051 AE Ochten

Diensten: 10:00 en 18:30

De weekdiensten worden sinds 22 januari 2015 gehouden in het kerkgebouw te Ochten, De Molenhof 5.

Met ingang van zondag 18 december 2016 geldt dit ook voor de zondagsdiensten.


juli 2009

Beroepen (als lerend ouderling)
Dhr. P. van Veen

april 2010

Beroepen (als lerend ouderling)
Dhr. A.F.R. van de Veen

april 2012

Beroepen (als predikant)
Kand. A.F.R. van de Veen

juni 2013

Beroepen
Ds. G. Gerritsen

juni 2014

Beroepen
Ds. G. Gerritsen

19 juli 2014

Aangenomen
Ds. G. Gerritsen

21 oktober 2014

Bevestiging
Ds. G. Gerritsen
door: Ds. A.F.R. van de Veen
Prediking over: Jesaja 61:1
Intredepreek over: Handelingen 16:9b

22 januari 2015

Ingebruikname kerkgebouw Ochten (voor weekdiensten)
Ds. G. Gerritsen
Prediking over: Matthéüs 15:36-37
Thema: De wonderbare spijziging

Dit betreft het oude kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente in Nederland te Ochten en wordt alleen gebruikt voor de wekelijkse bijbellezingen. 

Bron: www.digibron.nl

11 december 2016

Laatste zondagsdienst in oude kerkgebouw
Ds. G. Gerritsen

18 december 2016

Eerste zondagsdienst in kerkgebouw Ochten
Ds. G. Gerritsen

5 april 2018

Afscheid
Ds. G. Gerritsen
Prediking over: Jesaja 32:20
Thema: De Heere zendt uit om Zijn Woord te prediken
Bron: /www.digibron.nl

20 april 2018

Beroepen (als lerend ouderling)
Dhr. P. de Boer

29 mei 2018

Aangenomen (beroep als lerend ouderling)
Dhr. P. de Boer