Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland te Barneveld

Koterweg 5
3772 BB Barneveld

Diensten: 9:30 en 18:30


30 mei 1887

Eerste weekdienst (Armenschool)

27 september 1888

Laatste weekdienst (Armenschool)

24 oktober 1888

Eerste weekdienst (Nieuw Locaal aan 't Achterdorp)

28 oktober 1888

Eerste zondagsdienst

23 november 1888

Officieel erkend door overheid

27 januari 1901

Aansluiting bij 'Vereniging van Gereformeerden'

3 maart 1920

Instituering
Ds. L. Boone

16 maart 1939

Besluit tot aansluiting bij Oud Gereformeerde Gemeenten (Boone)

10 mei 1939

Overgang naar Oud Gereformeerde Gemeenten (Boone)

1 maart 1942

Beroepen (als predikant)
Kand. M.A. Mieras

1 maart 1943

Beroepen
Ds. M.A. Mieras

1962

Omzetting als afdeling van Ede

1972

BeŽindiging zondagse diensten

23 september 1979

Eerste zondagsdienst

1 december 1979

Herinstituering

24 oktober 1981

Eerste steenlegging (Koterweg)

27 juni 1982

Laatste dienst (Nieuw Locaal aan 't Achterdorp)

3 juli 1982

Ingebruikname kerkgebouw
Ds. J. van Prooijen_sr.
Prediking over: Psalm 27:4

1 maart 1984

Beroepen
Ds. M. van de Ketterij

1985

Beroepen
Ds. M. van de Ketterij

1 maart 1986

Beroepen
Ds. W. Kamp

januari 1987

Beroepen
Ds. A.D. Muilwijk

februari 1988

Beroepen
Ds. W. Kamp

juli 1989

Beroepen (als lerend ouderling)
Dhr. D. Monster

8 juli 1989

Aangenomen (als lerend ouderling)
Dhr. D. Monster

2 augustus 1989

Bevestiging als lerend ouderling
Dhr. D. Monster
door: Ds. A. van der Meer
Prediking over: Kolossenzen 1:7-8
Intredepreek over: MattheŁs 8:8
Bron: www.digibron.nl

14 juni 1991

Beroepen (als predikant)
Kand. D. Monster

17 juni 1991

Aangenomen (als predikant)
Kand. D. Monster

10 juli 1991

Bevestiging als predikant
Kand. D. Monster
door: Ds. A. van der Meer
Prediking over: MattheŁs 28:19
Thema: De sprake van ImmanuŽl tot Zijn discipelen
Intredepreek over: MattheŁs 5:2a
Thema intredepreek: En Zijn mond geopend hebbende, leerde Hij hen
Bron: www.digibron.nl

25 januari 1995

Ingebruikname kerkgebouw
Ds. D. Monster
Prediking over: Psalm 84:1-2

5 juli 2006

Overleden
Ds. D. Monster
Bron: www.digibron.nl

10 juli 2006

Begrafenis
Ds. D. Monster
Bron: www.digibron.nl

september 2007

Beroepen
Ds. T. Klok

januari 2008

Beroepen
Ds. G. Gerritsen

maart 2008

Beroepen
Ds. T. Klok

juli 2009

Beroepen (als lerend ouderling)
Dhr. P. van Veen

september 2009

Beroepen
Ds. T. Klok

april 2010

Beroepen (als lerend ouderling)
Dhr. A.F.R. van de Veen

januari 2011

Beroepen
Ds. T. Klok

juni 2011

Beroepen
Ds. G. Gerritsen

januari 2012

Beroepen
Ds. T. Klok

april 2012

Beroepen (als lerend ouderling)
Dhr. R. Bakker

2 mei 2012

Aangenomen (als lerend ouderling)
Dhr. R. Bakker

11 augustus 2012

Bevestiging als lerend ouderling
Dhr. R. Bakker
door: Ds. T. Klok
Prediking over: Jesaja 41:10
Intredepreek over: 1 Petrus 5:2
Bron: www.digibron.nl

april 2014

Beroepen (als predikant)
Kand. R. Bakker

7 mei 2014

Aangenomen (als predikant)
Kand. R. Bakker

28 juni 2014

Bevestiging als predikant
Kand. R. Bakker
door: Ds. T. Klok
Prediking over: 1 Korinthe 2:2
Intredepreek over: Maleachi 3:1
Bron: www.digibron.nl

17 september 2017

Afscheid
Ds. R. Bakker
Prediking over: 1 Thessalonicenzen 5:23
Thema: Paulusí zegenbede voor de gemeente in Thessalonica
Bron: www.digibron.nl

16 april 2018

Beroepen (als lerend ouderling)
Dhr. P. de Boer