Ds. D.C. Flapper

Zelfstandige Oud Gereformeerde Gemeenten

De heer Flapper is opgegroeid in een onkerkelijk gezin. Later heeft hij zich aangesloten bij de PKN, waar hij ook, na gevolgde opleiding, preekconsent heeft verkregen. Vervolgens heeft hij zich aangemeld bij de Hersteld Hervormde Kerk, waar hij echter geen preekconsent ontving. In februari 2008 ontving hij een beroep van de vrije Oud Gereformeerde Gemeente te Rijssen als lerend ouderling, waarvoor hij bedankte. Nadat ds. C.L. Onderdelinden in oktober 2008 vanuit Oldebroek het beroep naar Rijssen aannam, bracht Oldebroek een beroep uit op de heer Flapper. In tegenstelling tot Rijssen niet als lerend ouderling, maar direct als predikant. Dit beroep nam hij aan. Vanaf augustus 2009 mag hij deze gemeente dienen.

De bevestigingsdienst bleek een oecumenische dienst te zijn. De handoplegging vond plaats door predikanten van drie verschillende kerkverbanden. En hij werd als vriend toegesproken door de heer A.F.R. van de Veen, die op dat moment proponent was van de Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland. Ds. Flapper gaat ook met regelmaat voor in de gemeente die behoren tot het verband van de Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland.


10 februari 2008

Beroepen (als lerend ouderling)
Oud Gereformeerde Gemeente Rijssen (Bevervoorde)

7 april 2009

Beroepen (als predikant)
Vrije Oud Gereformeerde Gemeente Oldebroek

29 april 2009

Aangenomen (beroep als predikant)
Vrije Oud Gereformeerde Gemeente Oldebroek

21 augustus 2009

Bevestiging als predikant
door: Ds. C.L. Onderdelinden
Vrije Oud Gereformeerde Gemeente Oldebroek
Prediking over: 2 TimotheŁs 4:2
Intredepreek over: Openbaring 3:8
Bron: www.digibron.nl

25 januari 2017

Beroepen
Oud Gereformeerde Gemeente Terneuzen

25 september 2017

Beroepen
Oud Gereformeerde Gemeente Ede (Schaapsweg)

16 oktober 2017

Aangenomen
Oud Gereformeerde Gemeente Ede (Schaapsweg)

6 februari 2018

Afscheid
Vrije Oud Gereformeerde Gemeente Oldebroek
Prediking over: 1 Korinthe 2:2.
Thema: Een geestelijke terugblik op het ambtswerk
Bron: /www.digibron.nl

14 februari 2018

Bevestiging
door: Ds. C.L. Onderdelinden
Oud Gereformeerde Gemeente Ede (Schaapsweg)
Prediking over: EzechiŽl 3:17
Thema: EzechiŽl door God als wachter gesteld over IsraŽl
Intredepreek over: Romeinen 1:16
Thema intredepreek: Het Evangelie van Christus
Bron: /www.digibron.nl