Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland (buiten verband) te Krimpen aan den IJssel

Burg. Aalberslaan 41
2922 BC Krimpen aan den IJssel

Diensten: onbekend

Opgeheven: 2016

Dit betrof een aantal mensen die in 2007 de kant van ds. A.P. van der Meer hebben gekozen. Er is gedurende deze jaren wel met enige regelmaat diensten geörganiseerd, echter zonder dat er sprake is geweest van een kerkenraad of bestuur.


november 2010

Beroepen
Ds. A.P. van der Meer