Ds. A. van Leeuwen

Christelijk Gereformeerde Kerk


Bevestiger van

8 september 1975

Bevestiging als predikant
Kand. M. Pronk
Christelijk Gereformeerde Kerk Dordrecht-Centrum
Prediking over: Richteren 6:14
Intredepreek over: Psalm 119:130
Bron: www.digibron.nl