Christelijk Gereformeerde Kerk te Dordrecht-Centrum11 juni 1942

Bevestiging
Ds. C. Smits

De bevestiging vond plaats door ds. J.P. Meijering uit Zwijndrecht.

23 juni 1975

Beroepen (als predikant)
Kand. M. Pronk

Daarnaast ontving kandidaat M. Pronk ook beroepen van de Christelijk Gereformeerde Kerken te:

  • Doornspijk
  • Siegerswoude- De Wilp

30 juni 1975

Aangenomen (als predikant)
Kand. M. Pronk

8 september 1975

Bevestiging als predikant
Kand. M. Pronk
door: Ds. A. van Leeuwen
Prediking over: Richteren 6:14
Intredepreek over: Psalm 119:130
Bron: www.digibron.nl

april 1977

BeŽindiging predikantschap in gemeente
Ds. M. Pronk

Twee ouderlingen, twee diakenen en een deel van de gemeente zijn ds. M. Pronk gevolgd in zijn uittreding uit de Christelijk Gereformeerde Kerk. Zij vormden de latere Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland te Dordrecht.

Ds. C. Smits schreef hierover in het Reformatorisch Dagblad:
Door aanklachten tegen zijn wijze en inhoud van preken e.d. voornamelijk rakende verbondsbeschouwing en het zgn. aanbod van genade, kwam het via commissie, classis enz. tot een scheur.