Vrij Christelijk Gereformeerde Gemeente te Katwijk aan Zee


Katwijk aan Zee

Geïnstitueerd: 1979

Opgeheven: 2003

Voor informatie over deze gemeente, zie Reformatorisch Dagblad.


14 december 1979

Bevestiging
Ds. K. van de Belt
Thema: Het onwrikbare fundament der waarheid
Intredepreek over: 2 Timotheüs 2:19
Thema intredepreek: Het onwrikbare fundament der waarheid

Bevestiging vond plaats door ds. G. de Boer (Twijzel).

Bron: www.digibron.nl

1995

Emeritaat
Ds. K. van de Belt

27 maart 1996

Bevestiging (als lerend ouderling)
Dhr. J. de Boer
door: Ds. M. Pronk
Prediking over: Nehémia 1:11
Intredepreek over: Psalm 51:17
Bron: www.digibron.nl

2003

Opheffing van de gemeente
Oef. J. de Boer