Zelfstandige Oud Gereformeerde Gemeente te Delft


Opgeheven: 1957

Deze gemeente ging in de tweede helft van de jaren '50 teniet.


1905

Bevestiging als oefenaar
Dhr. A. Potuyt