Hervormde Evangelisatie / Vrije Hervormde Gemeente te Driedorp

Barneveldseweg 148
3862 PD Nijkerk - Driedorp

Diensten: 9:30 en 18:30


30 juli 1987

Bevestiging als voorganger
Ds. C.L. Onderdelinden
door: Ds. K. Veldman
Prediking over: Johannes 21:6
Intredepreek over: Efeze 3:4-21

24 november 1993

Afscheid als voorganger
Ds. C.L. Onderdelinden
Prediking over: Handelingen 20:17-38

12 mei 2017

Benoemd als voorganger
Prof. Dr. W.J. op 't Hof