Christelijk Gereformeerde Gemeente te Alphen aan de Rijnjuli 1937

Beroepen (als predikant)
Kand. E. du Marchie_van_Voorthuijsen

april 1946

Bevestiging
Ds. W. Baaij
door: Ds. C. Smits