Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland te Puttershoek (Zijdewinde)

Zijdewinde
Puttershoek

Geïnstitueerd: 1963

Opgeheven: 14 januari 1999


1963

Ontstaan van een zelfstandige gemeente

april 1964

Ingebruikname kerkgebouw (aan de Zijdewinde)
Ds. J. van der Poel

1972

Bevestiging als diaken
Dhr. D. Monster

1976

Bevestiging als ouderling
Dhr. D. Monster

juli 1989

Beroepen (als lerend ouderling)
Dhr. D. Monster