Old Reformed Church te Grand-Rapids10 juli 1954

Aangenomen
Ds. C. Smits