Christelijk Afgescheiden Gemeente te Waddinxveen


Deze gemeente was de laatste Christelijk Afgescheiden Gemeente. Per 1 januari 2008 heeft deze gemeente zich, met haar predikant ds. J.G. van Tilburg, aangesloten bij de Hersteld Hervormde Kerk.


21 maart 1937

Bevestiging
Ds. N. van de Kraats
door: Ds. B. Toes
Prediking over: HebreeŽn 13:17
Intredepreek over: Jesaja 55:1

21 maart 1937

Bevestiging
Ds. N. van de Kraats
door: Ds. B. Toes
Prediking over: HebreeŽn 13:17
Intredepreek over: Jesaja 55:1