Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland te Bruinisse

Prinses Margrietstraat 2
Bruinisse

Opgeheven: 1987


juli 1962

Beroepen
Ds. J. van der Poel