Ds. J. van Prooijen

Zelfstandige Oud Gereformeerde Gemeenten

Geboren: 16 april 1938

Overleden: 11 augustus 2018

Ds. J. van Prooijen is een zoon van ds. Jacob van Prooijen, predikant binnen het verband van de Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland. Jaren is Van Prooijen ouderling geweest in de door zijn vader geïnstitueerde Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland van Lienden. Vandaaruit is hij in 1991 beroepen als lerend-ouderling van de zelfstandige Oud Gereformeerde Gemeente van Rijssen. In november 1994 volgde bevestiging als predikant, waarna hij in 2007 vertrok naar zijn huidige gemeente Hendrik-Ido-Ambacht. In de zomer van 2017 werd hem door de kerkenraad van Hendrik Ido Ambacht eervol emeritaat verleend. Op zaterdag 11 augustus 2018 is hij na een kort ziekbed in het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht overleden in de leeftijd van 80 jaar.


1991

Bevestiging als lerend ouderling
Oud Gereformeerde Gemeente Rijssen (Bevervoorde)

18 augustus 1991

Beroepen (als lerend ouderling)
Oud Gereformeerde Gemeente Rijssen (Bevervoorde)

2 september 1991

Aangenomen (als lerend ouderling)
Oud Gereformeerde Gemeente Rijssen (Bevervoorde)

12 september 1994

Beroepen (als predikant)
Oud Gereformeerde Gemeente Rijssen (Bevervoorde)

21 september 1994

Beroepen
Oud Gereformeerde Gemeente Terneuzen

3 oktober 1994

Aangenomen (als predikant)
Oud Gereformeerde Gemeente Rijssen (Bevervoorde)

16 november 1994

Bevestiging als predikant
door: Ds. J. Goudriaan
Oud Gereformeerde Gemeente Rijssen (Bevervoorde)
Prediking over: Jesaja 52:7
Intredepreek over: Romeinen 15:32-33

29 augustus 2007

Afscheid
Oud Gereformeerde Gemeente Rijssen (Bevervoorde)
Prediking over: Romeinen 15:5

12 september 2007

Bevestiging
door: Ds. C.L. Onderdelinden
Oud Gereformeerde Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
Prediking over: Handelingen 8:35
Intredepreek over: 1 TimotheŘs 1:15