Oef. J.A. van Houdt

0ud Gereformeerde Gemeente in Nederland

Geboren: 1949

De heer Van Houdt was voor zijn proponentsschap boer in Poortvliet. Al voor zijn huwelijk wist hij zich geroepen tot het predikambt. Het heeft echter tot 2008 geduurd, alvorens zijn tegenstand was gebroken en hij gewillig werd gemaakt. Op advies van de Commissie van Onderzoek werd zijn proponentschap in 2009 met een jaar verlengd. Toen op de classes van 2010 over beroepbaarstelling werd gestemd, werd de benodigde meerderheid van 75% op een handvol stemmen na niet gehaald.

Dit betekende een verlenging van de proponentsperiode met opnieuw een jaar. In dat jaar werd ds. Th.L. Zwartbol gevraagd eveneens les te geven aan de heer Van Houdt. Zo volgde op de classes van 2011 opnieuw een stemming. Bij deze stemming werd de benodigde meerderheid opnieuw niet gehaald, nu met een verschil van slechts één stem. Besloten werd zijn proponentschap te verlengen tot de synode, ruim twee maanden later. Op deze synodevergadering werd meegedeeld dat de consequentie van de stemming was, dat het proponentschap met onmiddelijke ingang werd beëindigd. Wel werd nadrukkelijk gesteld dat ook voor hem de mogelijkheid openstond om zich opnieuw aan te melden bij de Commissie van Onderzoek.