Ds. C. de Jonge sr

Oud Gereformeerde Gemeente (Federatie)

Overleden: 14 september 1945


14 september 1945

Overleden

Bevestiger van

2 maart 1922

Bevestiging als predikant
Kand. J.J. Otte
Oud Gereformeerde Gemeente (Federatie) Rotterdam (Infirmeriestraat)
Prediking over: Zacharia 3:7
Intredepreek over: 2 Thessalonicenzen 3:1