Ouderling Luijk

Oud Gereformeerde Gemeente (Ledeboer)


Bevestiger van

18 oktober 1865

Bevestiging als predikant
Kand. D. Bakker
Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland 's-Gravenpolder
Prediking over: 2 TimotheŘs 4:2