Ds. M. van Roon


Bevestiger van

25 september 1986

Bevestiging
Ds. A. Kot sr.
Oud Gereformeerde Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
Prediking over: 1 Petrus 5:2a
Intredepreek over: Exodus 25:22