Ds. D. Janse

Oud Gereformeerde Gemeente (Ledeboer)

Geboren: 4 november 1828

Overleden: 24 mei 1902


4 november 1828

Geboren

23 april 1856

Getrouwd

1867

Bevestiging als diaken

25 juli 1869

Bevestiging als ouderling

1 juli 1872

Toelating als oefenaar

20 juni 1883

Beroepbaarstelling door alg. vergadering als predikant
Toen nog oefenaar

21 juni 1883

Beroepen
Toen nog kandidaat

16 september 1883

Bevestiging als predikant
door: Ds. A.O. Schaafsma
Prediking over: Openbaring 10:8-11
Intredepreek over: Handelingen 11:17-18

24 mei 1902

Overleden

24 mei 1902

Overleden

Bevestiger van

26 december 1899

Bevestiging als predikant
Kand. L. Boone
Oud Gereformeerde Gemeente Terneuzen
Prediking over: 1 Petrus 1:10-11