Dhr. D.J. van Keulen

Zelfstandige Oud Gereformeerde Gemeente


7 september 2016

Beroepen (als lerend ouderling)
Zelfstandige Oud Gereformeerde Gemeente Aalburg

30 november 2016

Bevestiging als lerend ouderling
door: Ds. A. Kot
Zelfstandige Oud Gereformeerde Gemeente Aalburg
Prediking over: Johannes 1:6-7
Intredepreek over: Johannes 1:47b
Bron: www.rd.nl