Ds. A. Kot

Vrije Hervormde Gemeente

Ds. A. Kot is predikant van de 'Vrije Hervormde Gemeente' Huizen. Deze gemeente is ontstaan als afsplitsing van de Hersteld Hervormde Gemeente van Huizen.


Bevestiger van

30 november 2016

Bevestiging als lerend ouderling
Dhr. D.J. van Keulen
Zelfstandige Oud Gereformeerde Gemeente Aalburg
Prediking over: Johannes 1:6-7
Intredepreek over: Johannes 1:47b
Bron: www.rd.nl